05.09.2008:
Prvi katovi su sagrađeni:

TOP
POVRATAK